Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrol Muayenesi Nasıl Yapılır?

Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrol Muayenesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler?

Bünyenizde bulunan araç kaldırma liftlerinin ve servis liftlerinin gerekli kontrollerini gerçekleştirmek ve yapılan muayeneler sonucundaki tespitlerin raporlanması noktasında, uygunsuzlukların giderilmesinden tüm işletmeler sorumlu bulunmaktadır.

Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrol Muayenesi Nasıl Yapılır?

Uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği Araç Kaldırma Lifti muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar. Yapılan bu kontroller ulusal ve uluslararası Araç Kaldırma Lifti standartlarında ifade edilen ve belirtilen kriterlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrol Muayene Süresi Nedir?

Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının periyodik muayene & kontrol, bulunduğu işyerindeki ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır. Belirlenen periyodik muayene aralığının ilgili Yönetmelikte olası durumlar dışında bir yılı aşmaması gerekir. Araç Kaldırma Liftinin kullanım sıklığına göre yılda en az “1” kere veya daha fazla aralıklarla olmak koşulu ile mutlaka periyodik kontrol muayenelerinin yaptırılması kanunen zorunludur.

Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrol Muayene Yönetmeliği Nedir?

Araç Kaldırma Liftinin periyodik kontrollerinin yapılmasına dair Mevzuat gereği İş Kanunu çerçevesinde tanımlanan bir yönetmelik bulunmaktadır. Bu yönetmelik “ Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”dir. Yönetmeliğin Ek III Bölümünün 2.2. Kaldırma ve İletme Ekipmanları Maddesinin 2.2.1.Bendinde; “Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.” hükmündedir. Araç Kaldırma Liftleri de bir kaldırma iletme ekipmanı olarak bu kapsamda değerlendirilmekte ve bağlı bulunduğu standart ışığında kontrol edilmektedir.

Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrol Muayene Formu ve Raporu Nasıl Hazırlanır?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde belirtilen kaldırma iletme ekipmanları grubunda bulunan Araç Kaldırma Lifti ile ilgili ulusal ve uluslararası imalat, test ve deney standartları doğrultusunda ürünün teknik bilgilerinin de bulunduğu bir form hazırlanır. Standardın istediği tüm fiziksel, mekanik ve görsel testler ile birlikte yük deneyleri de yapılarak rapora işlenir. Oluşturulan rapor, ilgili teknik uzmanın bulguları ve teknik yöneticinin de onayıyla hazırlanmış olur.

Hangi Araç Kaldırma Lifti Çeşitlerinin Periyodik Kontrol Muayenesinin Yapılması Zorunludur?

Makaslı Araç Kaldırma Lifti
Periyodik Kontrolü
Hidrolik Araç Kaldırma Lifti
Periyodik Kontrolü
Elektromekanik Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü
Dört Sütunlu Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü
İki Sütunlu Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü
Pistonlu Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü
Elektro Hidrolik Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü
Taşıt Oto Bakım Lifti Periyodik Kontrolü
Araç Servis Lifti Periyodik Kontrolü
Araç Kaldırma Platformu Periyodik Kontrolü

Diğer Resimler